Giải pháp >>

Quy trình thi công khoan cấy thép chờ và khoan cấy Bulong hóa chất

Giới thiệu quy trình chung thi công khoan cấy thép chờ và khoan cấy bu lông hóa chất ...để liên kết hệ kết cấu có sẵn với hệ kết cấu mới

Các bước cơ bản thi công khoan cấy thép chờ, cấy bulong sử dụng hóa chất cấy thép:

Bước 1: Khoan tạo lỗ với đường kính, chiều sâu lỗ khoan theo yêu cầu của hồ sơ kỹ thuật đã duyệt.
Bước 2: - Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 1;
              - Vệ sinh cạnh lỗ khoan bằng chổi sắt;
              - Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 2.
Bước 3: - Bật nắp tuyp lọ hóa chất cấy thép;
              - Lắp vòi bơm vào lọ hóa chất;
              - Lắp vào súng bơm hóa chất.
Bước 4:  - Bơm xả keo ra ngoài khoảng 15ml cho đến khi hai thành phần trộn đều vào nhau
               ( Đối với Hilti: hợp chất mầu hồng nhạt, Ramset: hợp chất màu xám - là đạt yêu cầu)
Bước 5:  - Đưa vòi bơm đến tận đáy lỗ khoan, vừa bơm vừa rút từ từ ra ngoài, đến lúc hóa chất chiếm khoảng
              từ 1/2 đến 2/3 lỗ khoan (tùy thuộc vào loại lỗ khoan) đảm bảo khi cấy thép vào thì hóa chất điền đầy lỗ khoan.
Bước 6:  - Từ từ cho thanh thép (Bulong) vào lỗ khoan đồng thời xoay tròn đến tận đáy lỗ khoan và phải đảm bảo hóa chất tràn đều ra ngoài lỗ khoan.
* Chú ý:  Nếu hóa chất  không tràn đều ra ngoài lỗ khoan thì phải rút thanh thép (Bulong) ra để bơm bù hóa chất vào lỗ khoan như Bước 5 và thực hiện lại Bước 6.
Bước 7: - Chờ hóa chất ngưng kết đạt cường độ yêu cầu (thời gian chờ phụ thuộc vào loại hóa chất sử dụng và nhiệt độ môi trường);
        Khi mối liên kết đạt cường độ yêu cầu mới thực hiện các công việc tiếp theo như: tiến hành mối nối, lắp đặt thiết bị cấu kiện, đổ Bê tông ...

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin!
Hotline:0974668383

Ramsetvietnam.vn cung cấpHóa chất cấy thépBulong hóa chấtHóa chất ramset Epcon G5 , Bulong RamsetKhoan cấy thépkhoan cấy Bulong0/1000

Liên hệ

Gọi: 0974668383